Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Oddział w Gdańsku


nr rachunku bankowego:
65 1020 1811 0000 0702 0071 8411


kod Swift Banku: BPKOPLPW


nr rachunku bankowego w formacie IBAN (dla przelewów z zagranicy):
PL65 1020 1811 0000 0702 0071 8411